ترجمه ماموریت هفته اول از فصل ۱۷ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته اول از فصل 17 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته اول از فصل ۱۷ پابجی موبایل

۱: در مورد دلخواه ۳ نفر را با ماهی تابه بکشید.

۲: در مود کلاسیک مجموعا ۴۰۰۰ متر را با ماشین دراپ طی کنید.

۳: در مود کلاسیک مجموعا ۴۰۰۰ متر را با Monster truck طی کنید.

۴: در مود کلاسیک مجموعا ۱۵۰۰ متر را با جت اسکی طی کنید.

۵: در مود کلاسیک مجموعا ۵۰۰ تا دمیج هد شات بگیرید.

۶: در مود کلاسیک ۳۰ بار از انرژی زا استفاده کنید.

۷: در مورد کلاسیک ۳۰ نفر را با اسلحه M416 بکشید.

۸: در مود کلاسیک ۳ با روی سقف ساختمان های School در مپ ارانگل فرو بیایید.

۹: در مود کلاسیک ۳ با روی سقف ساختمان های Ha Tinh در مپ سانهوک فرو بیایید.

۱۰: در مود کلاسیک ۳ بار روی سقف ساختمان های Water Treastment در مپ میرامار فرود بیایید.

۱۱: در مود کلاسیک ۲۰ بار کلت (پیستول) بردارید.

۱۲: بیست تا لایک به هم تیمی های خود بدهید.

 

برای خرید یوسی با قیمت ارزان اینجا کلیک کنید

 

ترجمه ماموریت هفته اول از فصل 17 پابجی موبایل

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.