ترجمه ماموریت هفته اول و دوم از فصل ۱۵ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته اول و دوم از فصل 15 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته اول و دوم از فصل ۱۵ پابجی موبایل

۱: ۸۰۰ تا دمیج در یک مسابقه کلاسیک به دست بیاورید

۲: ۱۸ تا دشمن با رایفل در مپ شانهوک در کلاسیک بکشید

۳: ۲۰ تا دشمت با رایفل در پوچینکی مود کلاسیک بکش

۴: ۱۶ تا دشمن را با رایفل در مپ میراما بکشید

۵: ۱۴ تا مسابقه را با دوستاتون توی هر مودی تکمیل کنید

۶: ۱۲ بار دی مپ لیویک جزء ۱۰ نفر اول بشید

۷: ۱۰ مسابقه را در کلاسیک مود با دوستانتان کامل کنید

۸: ۱۰ مسابقه را در ارنا با دوستانتان کامل کنید

۹: ۶ دشمن را در کلاسیک لیویک با شاتگان بکشید

۱۰: توی ۳ مسابقه اسکوپ ۸ بردارید

۱۱: یک یار مسابقه را وین بگیرید در حالی که کلاه لول ۳ بر سر دارید

۱۲: ۷ تا دشمن با شاتگان داخل ارانگل بکشید

۱۳: ۸ بار در ارانگل Desert Eqgke بردارید

 

ترجمه ماموریت هفته اول و دوم از فصل 15 پابجی موبایل

 

۱۴: هزار واحد خون به خودتون بزنید

۱۵: ۱۸ تا دشمن با تفنگ p90 تو ارنا بکشید

۱۶: ۴ تا دشمن با win94 توی کلاسیک بکشید

۱۶: دوبار از برج های انرژی آیتم و اسلحه بردارید

۱۷: ۵ بار لباس استتار در کلاسیک بردارید

۱۸: ۱۰ تا لاستیک داخل ارانگل بترکانید

۱۹: ۳۶ تا دشمن با رایفل توی ارانگل بکشید

۲۰: ۳ بار روی ساختمون های اسکول در مپ ارانگل بپرید

۲۱: ۳ بار روی ساختمون های ha tinh در مپ شانهوک بپرید

۲۲: ۵ تا دشمن توی هر مودی با پیستول بکشید

۲۳: ۶ تا دوست اضافه کنید

۲۴: ۲۰ تا لایک بدید به هم تیمی هاتون

 

ترجمه ماموریت هفته اول و دوم از فصل 15 پابجی موبایل

کلیدواژه : 10 تا لاستیک داخل ارانگل بترکانید پابجی10 مسابقه را در ارنا با دوستانتان کامل کنید پابجی10 مسابقه را در کلاسیک مود با دوستانتان کامل کنید پابجی12 بار دی مپ لیویک جزء 10 نفر اول بشید پابجی14 تا مسابقه را با دوستاتون توی هر مودی تکمیل کنید پابجی16 تا دشمن را با رایفل در مپ میراما بکشید پابجی18 تا دشمن با تفنگ p90 تو ارنا بکشید پابجی18 تا دشمن با رایفل در مپ شانهوک در کلاسیک بکشید پابجی20 تا دشمت با رایفل در پوچینکی مود کلاسیک بکش پابجی20 تا لایک بدید به هم تیمی هاتون پابجی3 بار روی ساختمون های ha tinh در مپ شانهوک بپرید پابجی3 بار روی ساختمون های اسکول در مپ ارانگل بپرید پابجی4 تا دشمن با win94 توی کلاسیک بکشید پابجی5 بار لباس استتار در کلاسیک بردارید پابجی5 تا دشمن توی هر مودی با پیستول بکشید پابجی6 تا دوست اضافه کنید پابجی6 دشمن را در کلاسیک لیویک با شاتگان بکشید پابجی7 تا دشمن با شاتگان داخل ارانگل بکشید پابجی8 بار در ارانگل Desert Eqgke بردارید پابجی800 تا دمیج در یک مسابقه کلاسیک به دست بیاورید پابجیپابجیپابجی 36 تا دشمن با رایفل توی ارانگل بکشیدتوی 3 مسابقه اسکوپ 8 بردارید پابجیخرید یوسی افغانستانیخرید یوسی پابجیخرید یوسی در افغانستاندوبار از برج های انرژی آیتم و اسلحه بردارید پابجیهزار واحد خون به خودتون بزنید پابجییک یار مسابقه را وین بگیرید در حالی که کلاه لول 3 بر سر دارید پابجی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.