ترجمه ماموریت هفته دوم از فصل ۱۷ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته دوم از فصل ۱۷ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته دوم از فصل ۱۷ پابجی موبایل

۱: شش تا فلرگان در مود کلاسیک بردارید.

۲: شش نفر را با SK12 در کلاسیک مود بکشید.

۳: در مود کلاسیک ۶ نفر را با S1897 بکشید.

۴: در مود کلاسیک ۳ بار با دوستان خود نفر اول تا سوم شوید.

۵: در کلاسیک مود با اسلحه UZI  پانزده نفرو بکشید.

۶: در کلاسیک مود ۲۴ نفر را در یک اتاق یا بالای سقف یک ساختمان بکشید.

۷: در کلاسیک مود ۸ نفرو با اسنایپر بولت اکشن در سانهوک بکشید.

۸: در کلاسیک مود ۸ نفرو با اسنایپر بولت اکشن در میرامار بکشید.

۹: در کلاسیک مود ۸ نفرو با اسنایپر بولت اکشن در ارانگل بکشید.

۱۱: در مود کلاسیک ۲۰ بازی Smok بردارید.

۱۲: در مود کلاسیک ۱۸ نفر را با اسلحه Famas بکشید.

« برای خرید یوسی با قیمت ارزان اینجا کلیک کنید »

 

ترجمه ماموریت هفته دوم از فصل ۱۷ پابجی موبایل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.