ترجمه ماموریت هفته سوم از فصل ۱۷ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته سوم از فصل ۱۷ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته سوم از فصل ۱۷ پابجی موبایل

۱: در مود کلاسیک در کمتر از ۶۰ ثانیه بعد از فرود دو نفر را بکشید

۲: در مود کلاسیک در مپ لیویک ۱۰ بار جزء ۱۰ نفر اول بشید.

۳: در مود کلاسیک در مپ میرامار ۵ بار جزء ۵ نفرات اول تا بیستم شوید.

۴: در مود کلاسیک در مپ ویکندی ۵ بار جزء نفرات اول تا بیستم شوید.

۵: در مود کلاسیک مجموعا ۲۰ را را AKM بکشید.

۶: در مود کلاسیک ۱۰ بار از Met Kit استفاده کنید.

۷: در مود کلاسیک مجموعا ۳۶ بار هم تیمی های خود را ریوایو کنید.

۸: در مود کلاسیک (مپ ارانگل) سه بار روی سقف خانه های پوچینکی (Pochinki) فرود بیایید.

۹: در مود کلاسیک (میرامار) سه بار روی سقف خانه های Los leones فرود بیایید.

۱۰: در مود کلاسیک  (سانهوک) سه بار روی سقف خانه های Qurry فرود بیایید.

۱۱: در مود کللسیک در ۲۰ بازی Extended Quckdraw Mag بردارید.

۱۲: پانزده نفر را با UMP45 در مود کلاسیک بکشید.

ترجمه ماموریت هفته سوم از فصل ۱۷ پابجی موبایل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.