ترجمه ماموریت هفته هشتم از فصل ۱۵ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته هشتم از فصل ۱۵ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته هشتم از فصل ۱۵ پابجی موبایل

 1. ۲ بار در حالت اسکواد کلاسیک جزءی از ۳ نفر اول باشید
 2. ۶ عدد مسابقه در آرکید مد کامل کنید.
 3. ۸ تا دشمن رو تنها در یک مسابقه به قتل برسانید.
 4. بیشتر از ۱۶ نفر رو در بخش Arena به قتل برسانید
 5. ۳ نفر رو با اسلحه M24 تو هر مدی به قتل برسانید.
 6. ۲۰ نفر رو با Vector تو هر مدی به قتل برسانید.
 7. ۲۸ دفعه از قرص در بخش کلاسیک استفاده کنید.
 8. ۳ بار روی سقف خانه های هاسپیتال ( Erengel ) فرود بیایید.
 9. ۳ بار روی سقف خانه های ال پوزو ( Erengel ) فرود بیایید.
 10. ۳ بار روی خانه های بوتکمپ ( سانهوک ) فرود بیایید .
 11. ظرف مدت ۶۰ ثانیه از فرود یک دشمن بکشید
 12. در ۵ مسابقه موفق شوید که اسلحه Flaregun رو بردارید .
 13. در ۱۰ مسابقه کلاه (صباگیم)  لول ۳ پیدا کنید.
 14. ۵۰۰ تا دمیج هدشات تو کلاسیک بگیرید.
 15. موفق و موید باشید.

ترجمه ماموریت هفته هشتم از فصل ۱۵ پابجی موبایل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.