ترجمه ماموریت هفته پنجم از فصل ۱۵ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته پنجم از فصل ۱۵ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته پنجم از فصل ۱۵ پابجی موبایل

۱: شانزده تا دشمن با رایفل تو مپ سانهوک در مود کلاسیک بکشید.

۲: هفت تا دشمن با m24,kar98,awm تو ویکندی تو مود کلاسیک بکشید.

۳: چهارده تا دشمن با smg در میرامار در کلاسیک بکشید.

۴: دوتا دشمن را با ماشین زیر بگیرید و بکشید.

۵: دو بار در کلاسیک دوتا انمی را از فاصله ۲۰۰ متری بکشید.

۶: بالای ۲۰ هزار متر در کلاسیک رانندگی کنید.

۷: بیستو چهار بار هم تیمیتون را ریوایو کنید.

۸: در ۴ مسابقه Bomb suit در مورد پای لود بپوشید.

۹: با M416 در کلاسیک ۲ هزار دمیج بگیرید.

۱۰: سه تا دشمن با ماهی تابه در کلاسیک بکشید.

۱۱: دو بار با دوستات جزء سه نفر اول شوید.

۱۵: چهارده مسابقه را در ارنا کامل بازی کنید.

۱۶: بیست تا دشمن با smg توی لیویک و کلاسیک بکشید.

۱۷: بیست بار در مسابقات اسموک بردارید.

ترجمه ماموریت هفته پنجم از فصل ۱۵ پابجی موبایل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.