ترجمه ماموریت هفته پنجم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته پنجم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته پنجم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

۱: هزار واحد خون تزریق کنید

۲: هجده تا دشمن با p90 تو ارنا بکشید.

۳: سه تا دشمن با win94 تو کلاسیک بکشید.

۴: پنج تا دشمن با skorpion تو میرامار بکشید.

۵: پنج بار لباس استتار بپوشید.

۶: ده تا لاستیک پنچر کنید.

۷: سیو شش تا دشمن با رایفل توی کلاسیک بکشید.

۸: سه بار روی خونه های مدرسه در کلاسیک بپرید.

۹: سه بار روی خونه های ha tinh در مپ سانهوک بپرید.

۱۰: سه بار روی خونه های water treatment در مپ میرامار بپرید.

۱۱: پنج تا دشمن با شاتگان s1897 بکشید.

۱۲: پنج تا دشمن با پیستول بکشید.

۱۳: شش نفر دوست اد کنید.

۱۴: بیست تا لایک به هم تیمی های خود بدهید.

 

ترجمه ماموریت هفته پنجم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.