ترجمه ماموریت هفته ششم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته ششم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت ششم پنجم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

۱: هشتصد تا دمیج توی یک مسابقه توی کلاسیک بگیرید.

۲: هجده تا دشمن با رایفل در Sheme در مپ سانهوک بکشید.

۳: هجده تا دشمن با رایفل توی پوچینکی بکشید.

۴: شانزده تا دشمن با رافیل در San Martin در مپ میرامار بکشید.

۵: در ۳ مسابقه اسکوپ ۸ پیدا کنید.

۶: با دوستانتون ۱۴ مسابقه انجام بدید.

۷: توی مپ لیویک ۱۲ با جرء ۱۰ نفر اول بشید.

۸: با دوستانتون ۱۰ مسابقه انجام بدید.

۹: ده مسابقه را توی ارنا مود انجام دهید.

۱۰: شش تا دشمن با شاتگاه در مپ لیویک بکشید.

۱۱: یک مسابقه را در حالی که کلاه لول ۳ دارید تکمیل کنید.

۱۲: هفت تا دشمن با شاتگان در ارانگل بکشید.

۱۳: در ۷ مسابقه کلت Disert Eagle بردارید.

۱۴: در ۱۰ مسابقه MK12 بردارید.

 

ترجمه ماموریت هفته ششم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.