ترجمه ماموریت هفته هفتم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفتم پنجم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته هفتم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

۱: دو بار تو اسکواد خود نفر اول بشید.

۲: در یک مسابقه ۸ نفر را بکشید.

۳: شش مسابقه در ارکید مود تکمیل کنید.

۴: سه تا دشمن با M24 داخل هر مودی توانستید بکشید.

۵: بیست تا دشمن با Vector توی هر مودی توانستید بکشید.

۶: بیستو هشت بار از قرص استفاده کنید.

۷: سه بار روی خونه های هاسپیتل (بیمارستان) در مپ ارانگل بپرید.

۸: سه بار روی خونه های El Pozo در مپ میرامار فرود بیایید.

۹: سه بار روی خونه های بوت کمپ در مپ سانهوک فرود بیایید.

۱۰: شصت ثانیه اولی که به روی زمین میرسید یک دشمن بکشید.

۱۱: پنج بار فلر گان پیدا کنید.

۱۲: در ۱۰ مسابقه کلاه لول ۳ بردارید.

۱۳: پانصد تا دمیج هد شات در کلاسیک بگیرید.

ترجمه ماموریت هفتم پنجم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.