ترجمه ماموریت هفته دوم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته دوم از فصل 16 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته دوم از فصل ۱۶ پابجی موبایل

۱: بیست تا دشمن با smg در Los Leons در مپ میرامار بکشید.

۲: بیست تا دشمنب smg در Paradise در مپ ارانگل بکشید.

۳: بیست تا دشمن با smg در Paradise در سانهوک بکشید.

۴: شش تا دشمن با kara 98 توی هر مودی بکشید.

۵: یه مسابقه را ببر در حالی که جلیقه لول ۳ داری.

۶: شش تا دشمن را هد شات کنید.

۷: بیست بار در مود ارنا وین بگیر.

۸: توی ۱۰ مسابقه اسکوپ ۴ بردارید.

۹: چهار تا دراپ در کلاسیک باز کنید.

۱۰: دوبار هزارو ۵۰۰ متر دور تر از هواپیما بپر.

۱۱: سه بار روی خونه های scan martin در مپ میرامار بپرید.

۱۲: پنج بار در سانهوک نفر اول بشید.

۱۳: بیست تا دشمن با رایفل توی Livik بکشید.

۱۴: دوتا Brother in arms را تکمیل کنید.

ترجمه ماموریت هفته دوم از فصل 16 پابجی موبایل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.